VĂN BẢN VÀ BẢN TIN CỦA HỘI

QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG CHỨNG TRÊN ĐIA BÀN THÀNH PHÔ CẦN THƠ Lễ ký kết Quy chế phối hợp quản lý về tổ chức và hoạt động công chứng trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
GIẤY MỜI GIẤY MỜI DỰ HỌP VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU CÔNG CHỨNG UHCI THỜI GIAN: 15 GIỜ, NGÀY 08/3/2021 ĐỊA ĐIỂM: VP HỘI CÔNG CHỨNG VIÊN TP.CẦN THƠ
KÊ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 Triển khai hoạt động năm 2021 của Hội Công chứng viên thành phố Cần Thơ
TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG CHỨNG NĂM 2020 (TRỰC TUYẾN) Hội CCV TP. Cần Thơ liên kết với Hội CCV các tỉnh tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng năm 2020 theo hình thức trực tuyến Thời gian từ ngày 22-24/12/2020
THÔNG BÁO THAY ĐỔI TÀI KHOẢN HỘI CÔNG CHỨNG VIÊN TP. CẦN THƠ THÔNG BÁO Về việc thay đổi Tài khoản Hội Công chứng viên thành phố Cần Thơ
Triển khai Nghị Quyết 01/NQ-HĐCCVTQ về việc trích nộp phí Hội viên năm 2020 Hội Công chứng viên thành phố Cần Thơ triển khai Nghị quyết 01/NQ-HĐCCVTQ ngày 27/11/2020 của Hội đồng Công chứng viên toàn quốc về việc trích nộp phí Hội viên năm 2020 và Thông báo số 119/HHCCVVN-BTV
CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG CHỨNG HÀNG NĂM Thực hiện Công văn số 76/HHCCVVN-BTV ngày 21/5/2020 về công tác bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng hàng năm. Hội Công chứng viên thành phố Cần Thơ triển khai đến hội viên được biết.
Gợi ý các các vấn đề thảo luận tại lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng năm 2017 GỢI Ý CÁC VẤN ĐỀ THẢO LUẬN TẠI LỚP BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨNG VIÊN (CẦN THƠ 2017) 1. Kỹ năng và kinh nghiệm công chứng văn bản về thuận phân chia và khai nhận di sản thừa kế a. Làm thế nào để xác định đún
Đầu | 1 | 2 | Cuối

Văn bản pháp luật

TIN NỔI BẬT

Thăm dò ý kiến

Theo bạn giao diện trang thông tin điện tử hội công chứng viên thành phố Cần Thơ như thế nào?