--

Thư mời viết bài cho Tạp chí Dân chủ và Pháp luật

Kính gửi: Hội đồng công chứng viên toàn quốc!

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2019 của Hiệp hội công chứng viên Việt Nam, Ban thường vụ Hiệp Hội đã thống nhất phối hợp với Tạp chí Dân chủ và Pháp luật phát hành số chuyên đề về công chứng, dự kiến vào tháng 11 – 12 năm 2019.

Số chuyên đề công chứng đầu tiên với sự tham gia của Hiệp hội công chứng viên Việt Nam là diễn đàn để các công chứng viên, hội viên cùng trao đổi, thảo luận về các mặt hoạt động công chứng. Bên cạnh đó, cũng là tiếng nói giúp cho các cơ quan chức năng hiểu rõ hơn về tổ chức và hoạt động công chứng tại Việt Nam hiện nay, qua đó góp phần vào việc xây dựng, hoàn thiện pháp luật công chứng.

          Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam trân trọng mời các Công chứng viên trong cả nước, các nhà nghiên cứu, những người đang làm việc, công tác trong các lĩnh vực có liên quan, tham gia viết bài nghiên cứu về các mặt tổ chức, quản lý, chuyên môn nghiệp vụ, hoạt động của hội công chứng viên và hội viên, cũng như các vấn đề về kinh tế, xã hội trong nước và quốc tế liên quan đến hoạt động công chứng.

Yêu cầu bài viết, nghiên cứu như sau:

Số lượng: 30 bài viết, mỗi bài viết có từ 4000-5000 từ (tương đương 8 đến 10 trang A4).

Trong mỗi bài viết cần nêu rõ các thông tin về tác giả, số điện thoại, địa chỉ email liên hệ …    

Bài viết gửi về hộp thư điện tử Ban Chuyên môn, đào tạo và bồi dưỡng của Hiệp hội công chứng viên Việt Nam: banchuyenmonccvvn@gmail.com

Thời hạn nộp bài : đến hết ngày 30/10/2019. Trân trọng tiếp nhận sự đóng góp quý báu và tích cực của các tác giả./.

Số lần xem: 447
Phản hồi
Họ tên Email
Mã an toàn captcha

Văn bản pháp luật

TIN NỔI BẬT

Thăm dò ý kiến

Theo bạn giao diện trang thông tin điện tử hội công chứng viên thành phố Cần Thơ như thế nào?
Video