TẦM QUAN TRỌNG VÀ MỤC ĐÍCH THÀNH LẬP HỘI

Căn cứ Điều 39 Luật Công chứng số 53/2014/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2014 được hướng dẫn tại Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ và tình hình tổ chức và hoạt động công chứng trên địa bàn thành phố Cần Thơ; nhằm đáp ứng nguyện vọng của các Công chứng viên đang hành nghề trên địa bàn thành phố về nhu cầu nghiên cứu, trao đổi nghiệp vụ, hỗ trợ nhau trong hoạt động nghề nghiệp, tuyên truyền phổ biến pháp luật, quy tắc đạo đức hành nghề công chứng, đảm bảo sự thống nhất, phối hợp chặt chẽ trong hoạt động công chứng trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Cùng với yêu cầu thực hiện tốt chủ trương xã hội hoá lĩnh vực công chứng và phát triển tổ chức công chứng theo quy hoạch từ nay đến năm 2020 tại thành phố Cần Thơ của Đảng và Chính phủ. Việc xây dựng Hội công chứng viên thành phố Cần Thơ thành một tổ chức xã hội nghề nghiệp của Công chứng viên sẽ góp phần tích cực trong việc bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của công chứng viên hành nghề tại Cần Thơ, phát huy tính chủ động sáng tạo, không ngừng hoàn thiện về tổ chức và hoạt động trong cơ chế tự chủ, tự quản và góp phần hỗ trợ tích cực cho công tác quản lý Nhà nước về công chứng ở địa phương.

Mạng lưới tổ chức hành nghề công chứng tại TP. Cần Thơ hiện nay

Hiện nay, tại thành phố Cần Thơ có 28 tổ chức hành nghề công chứng được phân bổ đều cho các quận, huyện trong thành phố, cụ thể:

- Quận Ninh Kiều: 10 tổ chức

- Quận Cái Răng: 05 tổ chức

- Quận Bình Thủy: 04 tổ chức

- Quận Ô Môn: 03 tổ chức

- Quận Thốt Nốt: 03 tổ chức

- Huyện Phong Điền: 01 tổ chức

- Huyện Thới Lai: 02 tổ chức

- Huyện Cờ Đỏ: 01 tổ chức

- Huyện Vĩnh Thạnh: 01 tổ chức 

Về số lượng công chứng viên đang hành nghề trên địa bàn toàn thành phố là 60 người. 

Số lần xem: 2097
Phản hồi
Họ tên Email
Mã an toàn captcha

Văn bản pháp luật

TIN NỔI BẬT

Thăm dò ý kiến

Theo bạn giao diện trang thông tin điện tử hội công chứng viên thành phố Cần Thơ như thế nào?