--

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG CHỨNG NĂM 2019

Thực hiện Thông tư số 06/2015/TT-BTP ngày 15 tháng 06 năm 2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng. Hội công chứng viên thành phố Cần Thơ thông báo việc tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng năm 2019 VỚI các nội dung bồi dưỡng như sau:
 

 

- Tập huấn, hướng dẫn một số quy định mới liên quan đến hoạt động nghiệp vụ công chứng.

- Thảo luận giải quyết các vấn đề vướng mắc  trong hoạt động công chứng.

- Giao lưu tập thể nhằm trao đổi học tập kinh nghiệm thực hiện công chứng.


 

Số lần xem: 132
Phản hồi
Họ tên Email
Mã an toàn captcha

Văn bản pháp luật

TIN NỔI BẬT

Thăm dò ý kiến

Theo bạn giao diện trang thông tin điện tử hội công chứng viên thành phố Cần Thơ như thế nào?
Video